Dokumenti

Homepage O nama
 • Dokumenti
 • Strateški dokumenti

  Priručnik za stvaranje turističkih doživljaja u Zadarskoj županiji pdf Istraživanje "Motivi i navike stranih gostiju Zadarske županije" pdf Zadar Region Brend-priručnik pdf Brend-priručnik za sustav TZ-a i partnere pdf Istraživanje percepcije brenda ZŽ 2017. pdf GP-turizma-Zadarske-zupanije pdf

  Akti Turističke zajednice Zadarske županije

  GDPR - Politika zaštite privatnosti osobnih podataka docx Statut TZZŽ 2020. pdf Poslovnik o radu Skupštine 2020. pdf Statut TZZŽ pdf Poslovnik Nadzornog odbora TZZŽ pdf Poslovnik Skupštine TZZŽ pdf Poslovnik Turističkog vijeća TZZŽ pdf Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga pdf

  Izvješća

  Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2023. godinu pdf Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu pdf Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2021. TZZŽ pdf Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2020.TZZŽ pdf Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za 2019.TZZŽ pdf Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje za-2018. TZZŽ pdf Revizorsko izvješće o uvidu u finacijske izvještaje za-2017. TZZŽ pdf Revizorsko izvješće o uvidu u finacijske izvještaje za-2016. TZZŽ pdf Revizorsko izvješće o uvidu u finacijske izvještaje za-2015. TZZŽ pdf Statistička analiza turističkog prometa u 2023. godini pdf Statistička analiza turističkog prometa u 2022. godini pdf Analiza turističkog prometa 2021 pdf Analiza_turističkog prometa 2020 pdf Analiza turističkog prometa 2019. pdf Analiza turističkog prometa 2018. pdf Analiza statistike 2017 pdf Analiza statistike 2016. pdf Izvješće o izvršenju Programa rada 2023 pdf Izvješće o izvršenju Programa rada 2022 pdf Izvješće o izvršenju Programa rada 2021 pdf Izvješće o izvršenju Programa rada 2020 pdf Izvješće o izvršenju Programa rada 2019 pdf Izvješće o izvršenju Programa rada 2018 pdf Izvješće o izvršenju Programa rada 2017 pdf Izvješće o izvršenju Programa rada 2016 pdf