UNESCO-va baština

Paška čipka i Gradske zidine čine jedan jako važan dio kulture Zadarske županije.
Saznajte više o upravo tim simbolima županije zaštićenih UNESCO-m. 

Gradske zidine

Zadar je nekad bio najveći utvrđeni grad u Republici Veneciji, a njegove gradske zidine bile su važan dio razrađenog sustava obrane.Zadarske gradske zidine pridružile su se UNESCO-ovoj listi svjetske baštine 2017. godine zajedno s još pet dijelova mletačke obrane iz 16. i 17. stoljeća u današnjoj Hrvatskoj, Italiji i Crnoj Gori,  kao izvanredan spomenik pomorskog fortifikacijskog plana "alla moderna".Kopnena vrata najimpresivniji su dio zidina. To je glavni povijesni ulaz u grad sagrađen 1543. godine, djelo poznatog venecijanskog arhitekta Michelea Sanmichelija. Smatraju se jednim od najljepših renesansnih spomenika u cijeloj Dalmaciji. Ističu se svojim pobjedničkim lukom, središnjim prolazom i dvama manjim bočnim lukovima za pješake. Proučite povijest na nov način!

Zadar City Walls

Paška čipka pod zaštitom UNESCO-a

Taj fino izrađen delikatni proizvod ljepote mnogi zahvalni vlasnici uokviruju i tretiraju kao umjetničko djelo. Zahvaljujući časnim sestrama lokalnog benediktinskog samostana koje su prve počele usavršavati i poučavati izradu čipke tankim koncem u 15. stoljeću, paška je čipka od tada važan izvor prihoda mnogim vještim i marljivim ženama. Od njih su neke čak bile pozvane na dvor carice Marije Terezije da osobno za nju vezu čipku! Da bi se vještina vezenja paške čipke svladala u potpunosti, potreban je dug i složen proces učenja, no možete provjeriti svoju vještinu i na početničkom tečaju pod vodstvom nekih od najiskusnijih i najnadarenijih čipkarica na cijelom otoku.

Pag lace

Istražite više

Obrti i običaji

Upoznajte obrte i običaje ovdašnjih ljudi

Obrti i običaji

Saznajte više
Muzeji

Ave, povijest! Ave, arhitektura!

Muzeji

Saznajte više