20.11.2020

Izjava o pristupačnosti

share

Turistička zajednica Zadarske županije nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Turističke zajednice Zadarske županije koje se nalazi na adresi https://www.zadar.hr/.

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://www.zadar.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • slike nemaju pridružen prikladni opis (alt tekst),
  • postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
  • ne postoji mogućnost promjene kontrasta putem linka na stranici
  • ne postoji mogućnost povećavanja/smanjivanja teksta putem linka na stranici
  • ne postoji opcija promjene vrste slova radi lakše čitkosti korisnika s disleksijom
  • dostup do pojedinih rubrika izbornika putem tipkovnice je djelomična
  • Pojedini dokumenti u .pdf obliku  nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
  • dio poveznica nije podcrtan.

Turistička zajednica Zadarske županije radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Turističke zajednice Zadarske županije i vanjskih suradnika iz digitalne agencije www.nivas.hr. Izjava je zadnji put preispitana 30. rujna 2020.

Turistička zajednica Zadarske županije će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Turističku zajednicu Zadarske županije .

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Turističke zajednice Zadarske županije korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: [email protected].

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: [email protected].