Pristup informacijama

Homepage O nama
 • Pristup informacijama
 • Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Zadarske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

  Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Zadarske županije. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati: na adresu:

  • Turistička zajednica Zadarske županije,
   Jurja Barakovića 5,
   23000 Zadar
  • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Zadarske županije radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

  Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

  Službenik za informiranje: Nina Štohera Marnika, mag. novinarstva i odnosa s javnostima tel: +385 23 315 316