O nama

Homepage O nama
 • O nama
 • Turistička zajednica Zadarske Županije osnovana je 5. travnja 1995. godine sa sjedištem u Zadru, a njezinih 31 članica su turističke zajednice gradova, općina i mjesta osnovane na području Županije.

  Turistička zajednica Zadarske županije je organizacija koja djeluje po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnovana je radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini Zadarske županije.

  Zadaće Turističke zajednice Zadarske županije, kao regionalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

  1. Strateško planiranje i razvoj

  1.1. sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i druge planske podloge za razvoj turizma

  1.2. donošenje strateškog marketinškog plana za područje županije/regije, sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma

  1.3. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica

  1.4. sudjelovanje u procesima zakonodavstva, prostornog planiranja te ostalih instrumenata regulacije i upravljanja na razini županije/regije radi osiguranja konkurentnog, dugoročno održivog razvoja turizma

  1.5. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora županije/regije

  1.6. suradnja s ključnim partnerima i drugim županijama/regijama te turističkim zajednicama svih razina radi razvoja ponude ključnih regionalnih i među-regionalnih turističkih proizvoda

  1.7. praćenje i podupiranje kandidiranja javnih turističkih projekata na nacionalne izvore sufinanciranja i izvore sufinanciranja iz Europske unije u suradnji s ostalim županijskim/regionalnim dionicima i lokalnim turističkim zajednicama

  1.8. pokretanje i upravljanje inicijativama razvoja i unaprjeđenja ključnih turističkih proizvoda županije/regije.

  2. Upravljanje sustavom turizma

  2.1. upravljanje kvalitetom - utvrđivanje normi, kriterija i oznaka kvalitete turističkih proizvoda na nivou županije/regije

  2.2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

  2.3. provođenje javnih natječaja za dodjelu potpora za manifestacije lokalnog značenja, otpora turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima te potpora projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nedovoljno razvijenim područjima u županiji/regiji

  2.4. provođenje edukacija i podizanje kompetencija zaposlenih u sustavu i dionika turističkog sektora na području županije/regije

  2.5. nadzor i koordinacija lokalnih turističkih zajednica.

   

  3. Informacije i istraživanja

  3.1. uspostavljanje detaljne turističke statistike županije/regije koja sadrži podatke o ponudi i potražnji

  3.2. sudjelovanje u razvoju i upravljanju sustavom eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija svih oblika turističke ponude/atrakcija na području županije/regije

  3.3. provođenje istraživanja o zadovoljstvu posjetitelja i druga tržišna istraživanja

  3.4. uspostavljanje sustava poslovne inteligencije temeljene na informatičkim tehnologijama (baze podataka, B2B portal, sistematizacije istraživanja, infografike) na razini županije/regije.

  4. Marketing

  4.1. odnosi s javnošću

  4.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

  4.3. definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala lokalnih turističkih zajednica

  4.4. uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

  4.5. provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending regije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično)

  4.6. koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na regionalnoj razini

  4.7. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

  Tijela Turističke zajednice Zadarske županije su Skupština, Turističko vijeće i Predsjednik. Dužnost predsjednika Turističke zajednice Zadarske županije obnaša župan.
   

  Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor turističke zajednice. Obavljanje stručnih i administrativnih poslova Zajednice vrši Turistički ured kao stručna služba, a sjedište Turističkog ureda je u Zadru.

  Turistička zajednica Zadarske županije djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i Financijskog plana koje donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz sljedećih izvora: turističke pristojbe, članarine, obavljanja gospodarskih djelatnosti i ostalih izvora. 

   
  Dužnost predsjednika Turističke zajednice Zadarske županije obavlja župan Zadarske županije Božidar Longin, dipl. ing.

  Kontakt: [email protected]

  Direktorica Turističke zajednice Zadarske županije je Mihaela Kadija, univ. spec. oec.

  Kontakt: [email protected]

  Pročitajte više