Div koji povezuje visine i more

PARK PRIRODE VELEBIT

Planina Velebit mješavina je krških udolina, planinskih grebena, ponora, hrptova, zaobljenih i oštrih vrhova, a sve je to povezano jedinstvenom ljepotom.

Velebit je čuven po mnogim stvarima, a ponekad je teško odlučiti koju bi se konačno stavilo na prvo mjesto. Za neke to je njegova zadivljujuća bioraznolikost, za druge sablasne spilje, a za neke treće njegova divlja geografija. Jedno je, međutim, sigurno - svi ga dožive na neki svoj način. I to je glavna jedinstvenost ove planine. Ona vam omogući susret sa samim sobom i mogućnost da sami sebe vidite kao dio prirode. Zato ovdje nikad nećete dvaput imati isti doživljaj - koliko god često dolazili, uvijek ćete pronaći nešto novo i o planini i o sebi. To je neka vrsta zagonetke. A kad govorimo o tajnama i zagonetkama - ovdje je snimljen i poznati film „Winnetou“! 

Istražite više