Objavte Velebitské jaskyne

SPELEOLÓGIA / JASKYNIARSTVO

Nemusíte vždy liezť po Velebite; môžete sa tiež spustiť do hĺbky!

V okolí Velebitu sa nachádza asi 80 jaskýň a jám, z ktorých najatraktívnejšie sú jaskyňa Modrič, Cerovačke jaskyne a jaskyne Manita peć či Strašna peć na ostrove Dugi otok. Odporúčame vám, aby ste ich navštívili všetky, pretože každá z nich má svoje vlastné kúzlo. Avšak, ak nemáte čas, odporúčame vám zvoliť si Cerovačke jaskyne a jednu z najznámejších - jaskyňu Modrič. 

Cerovačke jaskyne sú známe krásou dúhových stalaktitov a stalagmitov, fosílnych ľudských kostí a bronzových sekier. Pozostávajú z troch jaskýň, každá je bohatá jaskynnou výzdobou a krasovými prvkami. Na druhej strane jaskyňa Modrič je známa svojimi stalaktitmi, stalagmitmi, stĺpmi a speleotémami od podlahy až po strop. Milovníkov histórie ohromia fosílne pozostatky muža z bronzovej doby spolu so 4 000 rokov starými nálezmi keramiky a pozostatkami jaskynného medveďa pochádzajúce z doby ľadovej.

Explore more