Objavte Velebitské jaskyne

SPELEOLÓGIA / JASKYNIARSTVO

Homepage Zážitky Príroda a dobrodružstvá
  • SPELEOLÓGIA / JASKYNIARSTVO
  • Nemusíte vždy liezť po Velebite; môžete sa tiež spustiť do hĺbky!

    V okolí Velebitu sa nachádza asi 80 jaskýň a jám, z ktorých najatraktívnejšie sú jaskyňa Modrič, Cerovačke jaskyne a jaskyne Manita peć či Strašna peć na ostrove Dugi otok. Odporúčame vám, aby ste ich navštívili všetky, pretože každá z nich má svoje vlastné kúzlo. Avšak, ak nemáte čas, odporúčame vám zvoliť si Cerovačke jaskyne a jednu z najznámejších - jaskyňu Modrič. 

    Cerovačke jaskyne nachádzajúce sa v južnej časti Prírodného parku Velebit sú tými najznámejšími a najvýznamnejšími objektmi v Chorvátsku a od roku 1951 sa tešia veľkej návštevnosti.  Skladajú sa z troch jaskýň a každá je bohatá jaskynnou výzdobou a nevšednými krasovými prvkami. Sú známe  krásou svojich stalaktitov a stalagmitov v dúhových farbách, fosílnymi ľudskými  kosťami a bronzovými sekerami. Okrem toho sú známe aj náleziskami jaskynného medveďa. Milovníci histórie budú určite mať jedinečný pôžitok z prehliadky. Zriadením Centra excelentnosti  Cerovačke jaskyne sa táto turistická atrakcia Prírodného parku Velebit stala ešte zaujímavejšou, príťažlivejšou a zábavnejšou. Celý priestor je vybavený súčasnou modernou obsahovou náplňou tematicky spojenou s fenoménmi  Cerovačkých jaskýň, krasu, prírodného a kultúrneho dedičstva Prírodného parku Velebit.

    Na druhej strane jaskyňa Modrič je známa svojimi stalaktitmi, stalagmitmi, stĺpmi a speleotémami od podlahy až po strop. Milovníkov histórie ohromia fosílne pozostatky muža z bronzovej doby spolu so 4 000 rokov starými nálezmi keramiky a pozostatkami jaskynného medveďa pochádzajúce z doby ľadovej.

    Preskúmajte viac