Tradičná púť vďaky na ostrov Zečevo

Homepage
 • UDALOSTI
 • Lokalita NIN RIVIERA
  Dátum Aug 5, 2021
  Web stránka https://www.nin.hr/hr/manifestacije/hodosasce-na-gospin-otocic
  Meno: Župni ured Nin
  Telefón 023/264-162
  E-mail [email protected]

  * Zadar Region Tourist Board is not responsible for any meanwhile changes done by the organizer following the publication, so feel free to follow the link to find out current information

  V Nine – najstaršom chorvátskom kráľovskom meste, ktoré bolo už od 7. storočia chorvátskym kultúrnym a náboženským centrom, sviatok Gospi od Zečeva (Panny Márie zo Zečeva) je jednou z najstarších tradícií, ktorá oslavujú Matku Božiu, a trvá už celých päť storočí. V dávnom roku 1516, na malom ostrovčeku Zečevo, ktorý sa nachádza v ninskom archipelágu, sa podľa legendy vdove Jeleni Grubišić viackrát zjavila Panna Mária a prinášala správy pre národ. Jelena zo strachu nechcela o zjavení nikomu nič povedať. Žiadala od Panny Márie potvrdenie a išla sa pomodliť k jej soche. V tej chvíli Máriina socha zaplakala a vtedy pastierka Jelena všetkým povedala svoj príbeh o zjavení a odovzdala správy pre národ. Početne svedectvá ľudí, ktorí videli to zjavenie naviedli biskupa Jurja Divnića, aby ustanovil za slávnosť sviatok Panny Márie zo Zečeva, ktorý sa oslavuje v pondelok pred sviatkom Nanebovstúpenia.