O nás

Homepage O nás
 • O nás
 • Turistické združenie Zadarskej župy má základnú úlohu pri povzbudzovaní, zachovávaní zlepšovania a pokroku všetkých existujúcich turistických zdrojov v kraji.

  Jeho základnou úlohou je tiež spolupráca a koordinácia s právnickými a fyzickými osobami s cieľom realizovať plán rozvoja cestovného ruchu, stimulovať a pomáhať pri rozvoji cestovného ruchu v chudobnejších rozvinutých regiónoch. Dôležitou úlohou Turistického združenia Zadarskej župy je vypracovanie plánu a programu propagácie výrobkov zadarskej župy a zavedenia a vykonávania všetkých prác na propagáciu župy doma i v zahraničí.

  Našou základnou úlohou je umožniť každému turistovi mať všetky informácie potrebné na zabezpečenie nezabudnuteľnej dovolenky v našom regióne. S cieľom ponúknuť čo najlepšie a najkompletnejšie informácie o turistických zdrojoch nášho regiónu, boli zriadené turistické, mestské, miestne a miestne turistické kancelárie, kde môžete získať všetky informácie, ktoré vás zaujímajú, spojené s pobytom v našej oblasti.

  Turistické združenie Zadarskej župy má celkovo šesť mestských turistických kancelárií a devätnásť turistických kancelárií obcí a tri miestne turistické kancelárie. Zástupcovia turistických kancelárií sa stretávajú na mesačnej koordinácii, ktorá sa koná v kanceláriách Turistického združenia Zadarskej župy. Turistické kancelárie sa okrem práce na koordinácii zúčastňujú turistických veľtrhov, manifestácií, festivalov alebo iných stretnutí dôležitých pre rozvoj cestovného ruchu v regióne. Vo vzájomných akciách sa vymieňajú dobré skúsenosti a organizujú sa početné spoločné aktivity s cieľom vytvoriť nové turistické produkty a zdroje.

  Sme vám k dispozícii a potešení z vášho príchodu do nášho zadarského regiónu. Neváhajte nás navštíviť, zavolať alebo poslať e-mailom, sme otvorení vašim otázkam a návrhom.

  Vitajte v Zadarskej oblasti!

  Prečítajte si viac