Tento zelený ostrov, kterému místní obyvatelé říkají zadarská zahrada, se nachází naproti Zadaru na druhé straně Zadarského kanálu. Je známý jako olivový ostrov díky více než 200 000 olivovníků.