Evropský den sčítání ptáků

Homepage
 • Události
 • Místo NIN RIVIERA
  Datum Oct 2, 2021
  Webová stránka www.nin.hr
  Jméno: TZ Nin
  Telefon 023/265-247
  E-mail [email protected]

  * Zadar Region Tourist Board is not responsible for any meanwhile changes done by the organizer following the publication, so feel free to follow the link to find out current information

  Ekologická událost má vzdělávací charakter a občany a turisty seznámí s životem více než 200 druhů ptáků, kteří žijí v Ninské laguně. Nejznámější jsou autochtonní pisila čáponohá, kulík mořský, malá bílá volavka, ledňáček říční atd. Toto území je součástí soustavy chráněných území NATURA 2000, která zahrnuje důležitá území pro ochranu ohrožených druhů, kterých je zde docela hodně. Evropský den sčítání ptáků se koná v solných polích a na místě s léčivým bahnem, vedle Královniny pláže, kde dobrovolní ekologové učí o ochraně stanovišť a pozorování ptactva.