Home > Experiences > Posebni interesi > Pag foto safari

Pag foto safari

Posebni interesi
3 - 5 dana
15-20 osoba

Pag foto safari

Sličnost otoka Paga s Mjesecom, sa svojim nedostatkom vegetacije u kombinaciji s prisutnošću raznih biljnog i životinjskog svijeta, je atraktivna za mnoge. Područje otoka Paga sadrži nekoliko močvarnih oaza (Veliko blato, Malo blato Kolanjsko Blato). To su omiljena staništa za brojne vrste ptica. Paška Solana (Dinjiška) je također važno stanište za nekoliko vrsta ptica. Ovi dijelovi otoka pogodni su za duge šetnje i fotografiranja neobičnih krajolika i ptica. Mi ćemo početi našu turneju sa stručnim predavanjima o ornitologiji, geologiji i osnovama fotografije. Usljediti će obilazak navedenih područja. Gledajući i fotografirajući ptice doći ćete u kontakt s ljubiteljima fotografije, prirode i tih krilatih stvorenja. Možda ćete otkriti novi hobi u ovom čudnom, ali zanimljivom mjestu.

Aktivnosti & atrakcije

  • stručna predavanja o ornitologiji, geologiji i fotografiji
  • obilazak područja Veliko Blato, Malo Blato i Kolanjsko Blato
  • posjet paškim solanama (Dinjiška)

Sažetak programa

1. dan
uvod u aktivnosti

2. dan
različita predavanja o ornitologiji, geologiji i fotografiji

3. dan
obilazak Velikog Blata, Malog Blata, Kolanjskog Blata i Paga

Slični doživljaji