Home > Experiences > Posebni interesi > Otkrijte paški sveti trokut

Otkrijte paški sveti trokut

Posebni interesi
3 - 4 dana
10-15 osoba

Otkrijte paški sveti trokut

Paški sveti trokut povezuje tri svete točke, tri kršćanske crkve nastale na temeljima poganskih vjerovanja u staroslavenske bogove. Zanimljivo je da se dvije nalaze na izrazito nepristupačnim mjestima te postaju izazov za sve ljubitelje planinarenja i prirode. Ostatci crkve sv. Vida iz 14. st. na najvišem vrhu otoka pričaju o upornosti i želji naših starih da dosegnu visine. Na suprotnoj strani prkose ostatci crkve sv. Jurja i bizantska utvrda, dok najmlađa, crkva sv. Marije i danas ponosno stoji na uzvisini nedaleko od solana i skriva početke nastajanja grada Paga. Doživite specifičan paški krajolik u avanturi koja povezuje prošlost i sadašnjost, škrtu prirodu i čovjekovo pouzdanje u bogove. Pronađite poveznicu između poganstva i kršćanstva, istodobno uživajući u prekrasnim pogledima s najviše točke otoka.

Aktivnosti & atrakcije

  • “škraping na paški način
  •  obilazak najviše točke otoka Paga
  • obilazak ostataka crkava sv. Vida i sv. Juraj te bizantske utvrde
  •  razgled Paga uz obilazak crkve sv. Marije

Sažetak programa

1. dan 
posjet najvišoj točki otoka

2. dan 
škraping do ostataka crkve sv Jurja (za najhrabrije)

3. dan 
posjet Starom Gradu

Slični doživljaji