Home > Experiences > Doživljaj otoka > Budite spasitelji posljednjih dupina

Budite spasitelji posljednjih dupina

Doživljaj otoka
2 - 3 dana
2-8 osoba

Budite spasitelji posljednjih dupina

Ponekad najbolji dojmovi ostaju kada uz uživanje učinimo nešto stvarno dobro i korisno. Ostvarite pozitivan utisak u svojim putovanjima i podržite projekt istraživanja dupina na otoku Molatu. Doprinesite fotografskoj identifikaciji dupina u našim ključnim istraživačkim lokacijama vozeći se kajakom. Upoznajte istraživački tim Nature Vala koji vodi profesorica s Veterinarskog fakulteta i naučite o povijesti sisavaca u Jadranskome moru te o povezanim istraživanjima u Hrvatskoj u zadnja dva desetljeća. Naučite više o dupinima, njihovom ponašanju i anatomiji te cijelo vrijeme živite održivi otočni život i krećite se isključivo koristeći snagu vlastitih mišića u jednoj od najgušćih otočnih skupina u Mediteranu.

Aktivnosti & atrakcije

  • promatranje dupina u prirodnom staništu
  • učenje o dupinima, njihovom načinu života i ponašanju
  • sudjelovanje u istraživačkom projektu Nature Vala
  • doprinošenje zaštiti posljednjih dobrih dupina u Jadranu

Sažetak programa

1. dan
dolazak  vožnja kajakom kroz Istraživačko područje 1

2. dan
vožnja kajakom kroz Istraživačko područje 2, prezentacija dupina;

3. dan
odlazak

Slični doživljaji