Home > Što raditi > Događanja > 10. Festival Sunca i svjetlosti u crkvi sv. Križa

10. Festival Sunca i svjetlosti u crkvi sv. Križa

10. Festival Sunca i svjetlosti u crkvi sv. Križa Proslava dolaska ljeta

Jedinstveni Festival sunca i svjetlosti u crkvi sv. Križa temelji se na vrednovanju astronomskog i arhitektonskog značaja crkve iz 9. stoljeća koju je engleski arhitekt Thomas Graham Jackson nazvao najmanjom katedralom na svijetu. Zbog prikazivanja magične igre sunca, svjetla i sjene unutar crkve neki ju znalci uspoređuju sa Stonehengeom. Njezin poseban odnos sa suncem vidljiv je iz svjetlosne komunikacije, gdje sunce crkvu koristi kao sunčev sat i kalendar. Podloga festivala je istraživanje Mladena Pejakovića.  U središnjoj apsidi crkve na prvi dan ljeta, 21. lipnja, odnosno na ljetni solsticij svjetlost se može pratiti dva sata, i to tijekom jutra: između 10:30 i 12:30 sati. Tada se sunce nalazi jako visoko i u samu crkvu ulazi najmanje svjetlosnih zraka. Na prvi dan proljeća točno u 10 sati,  odnosno na ekvinocij, svjetlost ulazi kroz tri prozora, stvarajući tri zrake sunca koje u središnjem dijelu crkve oslikavaju tri paralelna ovalna svjetlosna oblika. Isto se događa prvog dana jeseni, ali zbog ljetnog računanja vremena u 11 sati. Na prvi dan zime pratimo pojavu prve jutarnje zrake u unutrašnjosti crkve u ranojutarnjim satima, a svjetlosni oblici nestaju točno u podne.