Home > Kamo otići > Destinacije > Rava & Iž

Rava & Iž

Rava & Iž Između Ugljana i Dugog otoka, u tzv. Srednjem kanalu, jednom od poprišta užitka za nautičare, smješteni su nastanjeni otoci Rava i Iž s desetcima malih otočića.

Između Ugljana i Dugog otoka, u tzv. Srednjem kanalu, jednom od poprišta užitka za nautičare, smješteni su nastanjeni otoci Rava i Iž s desetcima malih otočića, administrativno u sastavu Grada Zadra.
Iž je otok uzgajatelja maslina, ribara i lončara čije tradicije datiraju iz davnih vremena, kao i one pomorsko trgovačke. Sačuvana stara jezgra Velog Iža, kao i marina i hotel čine ga danas i u turizmu središtem otoka, a slikovitost tri zaseoka Malog Iža (Mućel, Makovac i Porovac) također privlači turiste. Rava ima danas dva naselja – Velu i Malu Ravu, prelijep krajolik i jednako tako veliku tradiciju ribara i maslinara te pruža utočište ljubiteljima mora i prirode.