Zahtjev

za dodjelu potpore događanju u 2018. godini

JAVNI POZIV

za kandidiranje prema programu „Potpore događanjima“ u 2018. godini

 

Prijave za 2018. godinu su zatvorene.

Zahvaljujemo!