Home > Što raditi > Događanja > Noć punog miseca

Noć punog miseca

Noć punog miseca Festival običaja, kulture i tradicije zadarskog kraja

Promocija tradicije, povijesti, kulture, običaja i gastronomije Zadarske županije.

Festival hrane, kulture, tradicije i običaja zadarskih otoka, priobalja i zaleđa.