Home > Kamo otići > Povijesne lokacije > Manstir Krupa

Manstir Krupa

Manstir Krupa Blizu izvora rječice Krupe pod Velebitom nalazi se Manastir Krupa u čarobnoj dolini razigrane vode.

Blizu izvora rječice Krupe pod Velebitom nalazi se Manastir Krupa u čarobnoj dolini razigrane vode. Sagrađen je 1317., a po predaji su mu temelje postavili monasi iz manastira kod današnje Bosanske Krupe. Prvi put od utemeljenja obnavljan je u vrijeme srpskog cara Dušana 1345. Mnogo puta stradao i uvijek obnavljan, čuva vrijedna svjedočanstva vremena. Freske u manastirskoj crkvi je 1622. godine freskopisao monah Georgije Mitrofanović, koji je oslikao Hilandarsku blagovaonicu na Svetoj gori Atosu u Grčkoj. U Krupi se čuvaju ikone italo-kritske škole, rad Jovana Apake, a u manastirskom arhivu čuvaju se i 22 turska fermana.

Rječica Krupa ulijeva se u Zrmanju, a unatoč kratkom toku stvara 19 slapova, od kojih je  najljepši Deveterac, nazvan po devet sedrenih kaskada koje završavaju slapom visokim 13 metara.