Home > Kamo otići > Plaže > Kolovare Zadar

Kolovare Zadar

Kolovare Kolovare je javna je gradska plaža očuvanog, sigurnog i ugodnog okoliša namijenjenog odmoru, zabavi i rekreaciji.

Kolovare je javna je gradska plaža očuvanog, sigurnog i ugodnog okoliša namijenjenog odmoru, zabavi i rekreaciji, a temelji se na visokoj kakvoći usluge, čistoći mora i obale te opremljenosti i uređenosti plaže.

www.zadar.travel