Home > Info > Turističke informacije

Turističke informacije

Zadarska regija

Zadarska regija zauzima središnji prostor Jadranskog mora na jugu Republike Hrvatske. Hrvatska je i srednjoeuropska i zapadno balkanska, ali i mediteranska zemlja . Na 600 kilometara Jadranskog mora, zaljeva Sredozemnog mora najdublje uvučenog u europsko kopno, razvedenost obale obdarila ju je sa 6 500 kilometara morske linije.

Zadar je sjedište regije i 3 000 godina star grad koji je od 7. stoljeća do konca Drugog svjetskog rata, za bizantske, franačke, ugarsko-hrvatske, mletačke, francuske i austrijske carevine bio prijestolnica tada šire regije Dalmacije. Do Zadra se stiže autocestom, zrakoplovima, brodom ili željeznicom.

Hrvatska

Geografski položaj

Hrvatska zauzima najveći dio istočne obale Jadranskog mora, kao dijela Sredozemlja najdublje uvučenog u europsko kopno. Na Hrvatsku se odnosi i glavnina ukupne obale Jadrana sa skoro svim otocima. Uski gorski pojas Dinarida odvaja njezin sredozemni dio od srednjoeuropskog kontinentalnog dijela, koji se pruža od krajnjih istočnih obronaka Alpa na sjeverozapadu do obala Dunava na istoku, obuhvaćajući južni dio plodne Panonske nizine.

Površina

Kopneni dio iznosi 56 594 km2, a površina obalnog mora 31 479 km2.

Naseljenost

Hrvatska ima 4 290 612 stanovnika.

Državno uređenje

Hrvatska je višestranačka parlamentarna republika.

Glavni grad

Zagreb je sa 792 875 stanovnika gospodarsko, prometno, kulturno i akademsko središte zemlje.

Dužina morske obale

6 278 km, od toga 4 398 km otoka, hridi i grebena.

Broj otoka, otočića, hridi i grebena

1 244. Najveći su otoci Krk i Cres. Nastanjeno je 50 otoka.

Novac

Službena valuta u Hrvatskoj je kuna (1 kuna = 100 lipa). Strana valuta mijenja se u bankama, mjenjačnicama, poštanskim uredima i u većini turističkih agencija, hotela i kampova. Kreditne kartice (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express i Diners) primaju se u gotovo svim hotelima, marinama, restoranima i trgovinama te na bankomatima.

Električni napon gradske mreže

220 V s frekvencijom 50 Hz.