Home > Otkrijte > Top atrakcije > Episkopalni kompleks i Forum, Zadar

Episkopalni kompleks i Forum, Zadar

Episkopalni kompleks i Forum, Zadar Ostatci glavnog trga rimskog Iadera na kojem se odvijao cjelokupni javni život grada nalazi se ispred crkve sv. Donata i Nadbiskupske palače.

Ostatci glavnog trga rimskog Iadera na kojem se odvijao cjelokupni javni život grada nalazi se ispred crkve sv. Donata i Nadbiskupske palače, te je interpoliran u sam centar urbanog života Zadra 21. stoljeća. Podignut je po pravilima klasičnog urbanizma tijekom carskog razdoblja rimske države od 1. stoljeća pr.n.e. do 3. stoljeća naše ere. Zadarski Forum je svojim mjerama jedan je od najvećih na Jadranu, a tijekom kasne antike uz Forum se razvija kršćanski episkopalni kompleks s bazilikom i aneksima, te time i dan danas čine turistički atraktivno preklapanje dviju tradicija koje se očituje i u drugim atrakcijama poput Muzeja antičkog stakla i stalne izložbe „Zlato i srebro Zadra“. U sklopu posljednje atrakcije bliješti zadarsko zlato i srebro, stari rukopisi, raskošni vezovi i tapiserije, mistične relikvijare i kaleže, i ostali artefakti u koje su utkani radosti i nade, strpljenje, patnja i vjera burnih razdoblja prošlosti ovog kraja.