Home > Što raditi > Jedrenje > Nautički centar Biograd

Nautički centar Biograd

Nautički centar Biograd Budući da se nalazi na najrazvedenijem dijelu Jadranskog mora, Biograd je upravo idealna polazišna destinacija za nautičare.

Budući da se nalazi na najrazvedenijem dijelu Jadranskog mora, te na području s najvećim brojem otoka i nekoliko nacionalnih parkova i parkova prirode, te modernim marinama, Biograd je upravo idealna polazišna destinacija za nautičare. Čitavo područje akvatorija sigurna je  i atraktivna zona za jedrenje, a znalci svrstavaju zadarsku regiju, zbog razvedenosti obale i sustava otoka koji zajedno pružaju sigurna utočišta, među najatraktivnije destinacije u svijetu uopće.