Home > Kamo otići > Povijesne lokacije > Benediktinski samostan na brdu Ćokovac, otok Pašman

Benediktinski samostan na brdu Ćokovac, otok Pašman

Benediktinski samostan Posljednji benediktinski samostan na tlu Hrvatske stražari stoljećima u molitvi i radu (ora et labora) na 95 metara visokom brdu Ćokovac nad Pašmanom, bogat pogledom i strpljenjem.

Posljednji benediktinski samostan na tlu Hrvatske stražari stoljećima u molitvi i radu (ora et labora) na 95 metara visokom brdu Ćokovac nad Pašmanom, bogat pogledom i strpljenjem.

Biogradski biskup Teodorik  sagradio je 1059. godine samostan Sv. Kuzme i Damjana na temeljima ranije bizantske utvrde i starokršćanske crkve. Novi samostan na mjestu poharanog romaničkog samostana grade benediktinci kada nakon mletačkog razaranja Biograda u 12. stoljeću najprije odlaze u Šibenik, da bi se potom vratili na Ćokovac. U 14. stoljeću Mlečani opet oštećuju samostan, ali su ga benediktinci ponovo izgradili u gotičkom stilu. Ojačan snažnim zidovima, nadgledajući prostor Kotara i Vrane do Dinare i Velebita, obrubljen crnogoricom, u oazi mira i molitve, nadahnut će svakog posjetitelja.