Home > Otkrijte > Kulturno nasljeđe > Asseria, Benkovac

Asseria, Benkovac

Asseria Tamo gdje pitoma ravnokotarska polja postaju kršne goleti Bukovice, na strateškoj uzvisini nad važnim putevima stoji dugo koliko i vrijeme - Asseria.

Tamo gdje pitoma ravnokotarska polja postaju kršne goleti Bukovice, na strateškoj uzvisini nad važnim putevima stoji dugo koliko i vrijeme – Asseria. Nekoliko kilometara od Benkovca, onuda kuda se prije 2 000 godina iz rimskog Jadera (Zadra) putovalo u tadašnju metropolu Salonu (Solin), stoji stara utvrda i grad Liburna, nadograđena rimskom poduzetnošću. Velebna Trajanova vrata, forum, ulice i bedeme prekrio je zaborav, protok vremena i kamen, a posljednjih se godina i desetljeća otkrivaju. Forum je životom prekrila starokršćanska crkva i groblje. Tri kilometra akvadukta zaboravljeno je, a moćni, tri metra debeli gradski zidovi kao da su srasli s kamenjarom iz kojih se sad oslobađaju. Zašto su stanovnici moćnog grada otišli? Što vezuje ljude iz okolnih kamenih sela i njih? Posjedujući moć služenja i vladanja kamenom, jer je upravo ovdje isklesan najveći broj liburnskih nadgrobnih spomenika cipusa i moćnih zidina grada, ovdašnji ljudi živjeli su u kamenu i od kamena te su u moderno vrijeme vrsni, gotovo prirodni kamenoklesari.